Mapa strony


Ludność według wieku i gmin w Blachowni w 2005r. - stan na dzień 31.12.2005

Wyszczegól. Ogółem Mężczyzni Kobiety Miasto Wies
        Razem Mężczy. Kobiety Razem Mężczy. Kobiety
Blachownia 13380 6270 7110 9925 4598 5327 3455 1672 1783
0-4 lat 612 320 292 404 206 198 208 114 94
5-9 643 325 318 450 220 230 193 105 88
10-14 787 385 402 581 278 303 206 107 99
15-19 915 451 464 632 313 319 283 138 145
20-24 1053 552 501 778 402 376 275 150 125
25-29 970 466 504 703 344 359 267 122 145
30-34 928 472 456 679 349 330 249 123 126
35-39 802 381 421 576 271 305 226 110 116
40-44 877 408 469 636 303 333 241 105 136
45-49 1131 567 564 868 433 435 263 134 129
50-54 1108 549 559 866 419 447 242 130 112
55-59 867 414 453 663 316 347 204 98 106
60-64 543 237 306 423 185 238 120 52 68
65-69 610 238 372 460 178 282 150 60 90
70-74 634 228 406 486 162 324 148 66 82
75-79 466 172 249 359 130 229 107 42 65
80-84 300 78 222 246 64 182 54 14 40
85< 134 27 107 115 25 90 19 2 17

Tutaj znajduje się więcej danych o Blachowni (plik: blachownia-20051231.xls)

Źródło: http://www.stat.gov.pl

W dniu 31 grudnia 2006 roku liczna mieszkańców gminy Blachownia wynosiła 13 331 osoby.
Urodziło się 95 dzieci, i zmarło 177 osób.

W dniu 31 grudnia 2007 roku liczna mieszkańców gminy Blachownia wynosiła 13 322 osoby.
W mieście - 9 936, a w sołectwach - 3 386 osób (mieszkańcy zameldowani na pobyt stały).
W gminie: kobiet - 7 025, mężczyzn - 6 297. Urodziło się 128 dzieci. Zmarło 147 osób.

Katalog stron Dodaj strone- Katalog.Gdzie.Biz Inne Katalogi