Mapa strony


Mapa Toporaficzna
Mapa jest jeszcze w trakcie tworzenia. Będą poprawki i uaktualnienia.

> Tutaj <  jest objaśnie znaków i skrótów na mapie topograficznej

Mapa Topograficzna w skali 1:50000
Wycinek mapy z arkusza M-34-38-d i M-34-39-c
Państwowy układ współrzędnych geodezyjnych "1992",
Elipsoida GRS-80, odwzorowanie Gaussa-Krugera, układ wysokości Kronsztadt '86
Stan aktualności 1993 z moimi poprawkami.

Mapa Topograficzna Gmina Blachownia - Kliknij aby powiększyć


Mapa topograficzna w skali 1:10000 z akusza M-34-38-D-b-4 ,
Współrzędne prostokątne w układzie "1992"
Współ. geogr. geodezyjne w ukł. EUREF-89, Elipsoida GRS-80,
poziom Kronsztadt-86, stan aktualności 2002r.

Mapa Topograficzna Miasta Blachownia - Kliknij aby powiększyćKatalog stron Dodaj strone- Katalog.Gdzie.Biz Inne Katalogi